banner_elevbog

Proceduren

 • Inden fotograferingen sender I os et dataudtræk med de elevdata, som I ønsker bragt i bøgerne.
 • Fotografen afleverer umiddelbart efter sidste klasse er fotograferet en fuld korrektur til jer. Korrekturen, som afleveres på dvd, indeholder alle klassebilleder, portrætter med navne og placeringer på billedet.
 • 10 arbejdsdage efter at vi har modtaget korrekturen fra jer, leveres bøgerne. (Såfremt der ikke er voldsomme ændringer)

Elevbøgerne indbygges almindeligvis i tilbuddene til hjemmene, således at hjemmet modtager elevbogen som en del af den samlede fotopakke.
Elevbøgerne kan også bestilles på en samlet faktura.

elevbog1Priser og muligheder
elevbog1Proceduren
Ekstra muligheder:
Elevøgerne indeholder som udgangspunkt alle klassebilleder, elevnavne og placeringer, men kan herudover indeholde flg.:

 • Vigtige telefonnumre til skolen
 • Portrætter af alle – eller særligt ønskede ansatte
 • Infotekst om skolen. Fx skolens værdigrundlag
 • Personalegruppebilledet med navne/placeringer
 • Indeks med navne/side-henvisninger
 • Andre billeder, fx fra mærkedage
Forsider til elevbøger:
Dette kan være en standardforside som vi leverer, men almindelig vis vælges én af flg. varianter:

 • En tegning fra elevrådet eller andre fra skolen
 • Et luftfotografi af skolen
 • Et Liftbillede af alle børn/voksne
 • Et facadebillede af skolens indgangsparti eller bygning
 • Skolens logo
 • Et sammensat kollagebillede af børn i leg, eller i en undervisningssituation