banner_forside

Et af de sjoveste billeder at få taget er Crazy-billedet, hvor klassen tænker i sjove motiver. Flipoptagelsen kan være VILD – COOL 

– EKSOTISK – HAMMER-HUMORISTISK.

Uanset (næsten) hvilket motiv I forbereder, er vi med på den.

Vi afholder hvert år en flipbilledkonkurrence, hvor vores kunder kan sende deres unikke kreationer ind til os. I vil modtage mere 

information om konkurrencen i løbet af året.

 
 
 
     
  elevbog2